Diccionaris

MultiSignes ha publicat diversos diccionaris amb l’objectiu de facilitar la comunicació amb les persones sordes signants.

-Diccionari de Vocabulari Bàsic per a l'Administració Pública en Llengua de Signes Catalana en format CD (2008), una eina pensada per a l’administració pública. El diccionari està editat tenint en compte tant les persones sordes com les oients. Conté el vocabulari general i específic que s’utilitza en l’atenció al públic. Es presenta en format de CD interactiu. La consulta és ràpida i, com que és visual, l’aprenentatge és fàcil. L’usuari només ha de clicar la paraula que vol consultar. Un vídeo li ensenya la posició de les mans, l’expressió facial i el moviment de mans i braços per signar de manera adequada.

-Diccionari de Sistema de Signes Internacional en format CD-ROM (2009), amb traduccions català-castellà-anglès.

-Diccionario básico en Lengua de Signos Española (LSE) en format CD-ROM (2010). Inclou vocabulari bàsic i vocabulari específic per a l'Administració Pública.

Si us interessa adquirir alguna d’aquestes publicacions, només cal que us poseu en contacte amb nosaltres.