VAG (Vídeo audioguia)

Es tracta d’una guia multimèdia que permet l’accés a qualsevol exposició fixa o itinerant (museus, exposicions temporals, rutes turístiques...) per a tothom. La guia inclou diferents idiomes, així com text escrit, llengua de signes i audiodescripció. A més, disposa d’una pantalla a través de la qual es pot oferir informació addicional amb imatges.

L’any 2010 MultiSignes va presentar a Besalú el primer exemplar d’aquesta vídeo audioguia per a persones amb discapacitats visuals i sensorials. En aquest cas, el prototip conduïa el visitant pels banys jueus del municipi.