Transcripció, traducció i locució

Transcrivim amb temps marcat i traduïm tota mena de productes audiovisuals: pel·lícules, documentals, sèries, programes de televisió, films internacionals, vídeos corporatius o formatius, pàgines web... També traduïm textos de qualsevol idioma a qualsevol idioma. I, si ho necessites, podem posar veu al teu vídeo.

Tenim clients internacionals, festivals de cinema d’arreu i televisions.